De Broeckhof Gezondheidscentrum De Menterne

Wat is kinder-manueeltherapie?

Kinder-manueeltherapie is een gespecialiseerde vorm van manuele therapie die wordt toegepast op zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nek. De twee meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeursrotatie en/of overstrekking van het hoofd die beide (bijna) niet te doorbreken zijn.

Symptomen

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis van de nek bij zuigelingen:
• een duidelijke voorkeurshouding van het hoofd
• voortdurende onrust
• een afwijkende stand van het hoofd
• het kind overstrekt veel
• het kind huilt veel en slaapt slecht
• reflux (in combinatie met één van de andere symptomen)
• het hele ruggetje trekt dikwijls scheef

Bij het vermoeden van een functiestoornis van de nek van uw baby, wordt uw kind altijd op korte termijn beoordeeld. Als er een beperking wordt gevonden, kan uw kind meteen behandeld worden. Is het vermoeden onjuist? Dan volstaat advies of volgt een doorverwijzing naar onze kinderfysiotherapeut, consultatiebureau-arts of huisarts.

Behandeltraject

Gemiddeld zijn 3 behandelingen nodig om een beperkte nekfunctie te herstellen. Er worden alleen zachte technieken gebruikt en er wordt voorafgaand aan de behandeling uitleg gegeven. Kinder-manueeltherapie bij zuigelingen lijkt totaal niet op de behandeling van volwassenen. Het effect is na de eerste behandeling meestal al meteen waarneembaar.

Vergoeding

Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die opgeleid is bij de EWMM. De behandelingen door een gecertificeerd kinder-manueeltherapeut worden vergoed vanuit het basispakket.
Binnen onze praktijk is Floor van der Tuuk opgeleid tot kinder-manueeltherapeut.
Als u het vermoeden heeft dat uw kind een beperking heeft in het functioneren van zijn/haar nek, kunt u bij Floor een afspraak maken.