De Broeckhof Gezondheidscentrum De Menterne
Sinds de vestiging van de Huisartsenpraktijk Noordbroek & Zuidbroek, Apotheek Oosterbroek en Fysiotherapie Menterwolde in de Rotonde, is het Cliënten Platform reeds actief. Het Cliënten Platform is een onafhankelijke organisatie van en voor cliënten. Het Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan eerder genoemde instanties. Daarnaast wil het Platform een communicatiebrug vormen tussen de cliënten/patiënten van het gezondheidscentrum en de genoemde instanties. Om zodoende vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage te leveren aan een permanente kwaliteitsverbetering van de zorg en de dienstverlening. Het Cliënten Platform kan en wil zich niet bemoeien, met eventuele kwesties over de inhoudelijke zorg. Maar wel met alle zaken daarom heen. Heeft u daarvoor suggesties of heeft u daarover vragen, dan kunt u in contact treden met ons via de brievenbus (met logo Cliënten Platform) bij de ingang van de Rotonde of via ons mailadres: clientenplatform@hotmail.nl  Indien u langs één van beide genoemde wegen aangeeft persoonlijk contact te willen of antwoord op uw vraag te verwachten, dan nemen wij z.s.m. contact met u op. Mits u uw naam en adresgegevens heeft vermeld.    
Clientenplatform gezondheidscentrum Zuidbroek