De Broeckhof Gezondheidscentrum De Menterne
Update m.b.t. het Coronavirus (26-11-2021):

N.a.v. de persconferentie van het kabinet van 26-11-2021 omtrent het Coronavirus zijn wij genoodzaakt de nieuwe adviezen van de overheid te hanteren die tot 19-12-2021 gelden.

M.b.t. onze beweegactiviteiten algemeen:

Voor onze praktijk betekent het dat de volgende activiteiten na 17.00 uur geen doorgang hebben:
● AQUA-fysio op de woensdagavond
● Fitness in de avonduren o.l.v. sportinstructeur
● PRET-fysio in de avonduren
● FIT-totaal in de avonduren

Gelukkig kunnen alle beweegactiviteiten (zoals de Fitness op zaterdag, de PLUS-fit, FIT-totaal, PRET-fysio, AQUA-fysio) en behandelingen fysiotherapie overdag wel doorgaan. Fysiotherapiebehandelingen en oefentherapie in groepsverband na 17.00 uur mogen ook nog plaatsvinden.

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’.

Team van Fysiotherapie Menterwolde