De Broeckhof Gezondheidscentrum De Menterne
Fysiotherapie Menterwolde is een praktijk waarbij een zestal fysiotherapeuten zich naast de reguliere fysiotherapie ook bezig houden met verzuim- en re-integratiebeleid.   Door middel van snel ingrijpen bij verzuim of dreigend verzuim kan Fysiotherapie Menterwolde meehelpen aan een snel en duurzame terugkeer op de werkvloer of aan het voorkomen van verzuim. Hierbij richt Fysiotherapie Menterwolde zich niet zozeer op de beperkingen maar meer op de mogelijkheden van de werknemer om sneller terug te komen.   Fysiotherapie Menterwolde gebruikt daarvoor re-integratieprogramma’s/medische trainingen die bedoeld zijn om het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid te herstellen. Deze programma’s worden aangepast aan de werkomstandigheden. In overleg met arbo-arts, werknemer en fysiotherapeut kan er een persoonlijk programma na de intake starten. Deze intake bestaat uit een gesprek tussen fysiotherapeut en cliënt over de klachten en wensen. Vervolgens vindt er een houdings- en bewegingsonderzoek plaats en enkele testen.   Aansluitend wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor de eerste training. Tijdens deze afspraak wordt nagegaan of het trainingsprogramma past bij de klachten en wensen van de cliënt. Vervolgens zal de cliënt in groepsverband (max. 8 personen) met een individueel trainingsprogramma gaan trainen.
Arbeidsre-integratie