De Broeckhof Gezondheidscentrum De Menterne
Hallo, mijn naam is Gina Steenbergen. In 1998 ben ik in Groningen afgestudeerd als fysiotherapeut.  Na de opleiding ben ik meteen gaan waarnemen in een aantal praktijken en vanaf september ‘99 ben ik in dienst bij Fysiotherapie Menterwolde, waar ik 3 dagen per week met veel plezier te vinden ben op de locaties in Muntendam en Zuidbroek en zo nodig bij de mensen thuis.  Na mijn opleiding heb ik verschillende cursussen gedaan om me verder te scholen.  In mijn vrije tijd speel ik trompet en lees ik graag. Daarnaast ben ik getrouwd met Albert en moeder van Merel, Jasper en Tomas. Ik ben algemeen fysiotherapeut en samen met Monique houd ik me bezig met COPD/astma.  Daarnaast richt ik me ook op de ouder wordende mens. Hiervoor heb ik o.a. de cursus Thuiszorg Therapeut gevolgd, Motoriek van de ouder wordende mens en Valpreventie en Valtraining. Met het oog op langer thuis wonen is het belangrijk om op tijd te signaleren waar de problemen zich voordoen. Daarbij is de thuissituatie belangrijk. Het leuke van ons vak vind ik het contact met mensen. Net zoals geen mens gelijk is, is ook geen enkele klacht hetzelfde. Dit is altijd weer een leuke puzzel en een uitdaging om te zorgen dat de mensen tevreden de behandeling afsluiten.
Gina Steenbergen
Ik heb de volgende cursussen en opleidingen gevolgd: Fysiotherapie Thuiszorgtherapeut Mulligan Concept COPD/Astma Valpreventie en valtraining Medical taping Concept Rugtriatlon Motoriek van de ouder wordende mens Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen   BIG-registratie: 89048693704