De Broeckhof Gezondheidscentrum De Menterne
Spelenderwijs leren bewegen Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.   Kinderfysiotherapie De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek bij kinderen van nul tot achttien jaar. De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek "vanzelf”. Bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst, hetzij omdat ze gewoon meer oefening nodig hebben, hetzij omdat ze met een beperking zo goed mogelijk uit de voeten moeten kunnen. Bij zuigelingen zijn er signalen, zoals weinig kracht, eenzijdig bewegen, afgeplat hoofdje, voorkeurshouding, overstrekken, die aanwijzing kunnen zijn dat er iets aan de hand is. Bij de wat oudere kinderen die naar school gaan, kan juist de fijne motoriek (schrijven/knippen) en/of grove motoriek (fysieke activiteiten, gymen) meer problemen geven.   Therapeut Hester van der Werf   Hoe werkt het? Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces. Er hoeft voor kinderfysiotherapie geen verwijzing te zijn van de huisarts.   Waar wordt het voor gebruikt Het kan zijn dat de ontwikkeling van uw kind niet zo vanzelfsprekend verloopt. Wellicht is het geboren met een handicap, het syndroom van down of plexusletsel. Ook kan het zijn dat uw kind prikkels uit de omgeving niet goed opneemt. Over-of ondergevoelig is voor tast en/of evenwichtsprikkels wat het bewegen zeer beïnvloedt. Bij zuigelingen kunnen wij onder andere hulp bieden bij voorkeurshouding, spierzwakte, eenzijdig bewegen, afplatting van het hoofd en problemen in de motorische ontwikkeling. Bij jonge en oudere kinderen kan kinderfysiotherapie helpen bij breuken, verzwikkingen, problemen in grove en fijne motoriek, nek/rug/hoofdpijnklachten en houdingsproblemen. Wij observeren en onderzoeken uw kind en bespreken samen met u of het nodig is dat uw kind een periode bij ons komt oefenen. In een aantal gevallen is alleen advies noodzakelijk. Ook voor losse consulten kunt u altijd bij ons terecht.   De behandeling Na aanmelding zal er eerst een intake plaatsvinden waarna er door middel van verschillende onderzoeken en testen een eventuele afwijking of achterstand kan worden vastgesteld. Hierna wordt bepaald of er therapie kan worden ingezet om bij te dragen aan de hulpvraag van het kind of de ouder. De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn omgeving. Het oefenmateriaal is bedoeld om plezier mee te hebben en bepaalde motorische functies te oefenen. Bij baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan de ouders. De duur van de behandeling kan sterk verschillen. Soms is een advies voldoende zoals een houding- of sportadvies. Bij chronische klachten of ontwikkelingsgerelateerde aandoeningen duurt de behandeling langere tijd.   Verwijzing en vergoeding Vaak zijn het de ouders zelf of de leerkracht die signaleren dat er sprake is van motorische problemen. Maar ook de artsen en consultatiebureau hebben een signalerende taak. U kind wordt dan ook doorverwezen door arts of specialist. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut worden de kosten vergoed binnen het basispakket.
Kinderfysiotherapie