De Broeckhof Gezondheidscentrum De Menterne
Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische aandoeningen Het aantal mensen met een centraal neurologische aandoening (CNA) in Nederland is enorm en zal de komende jaren fors toenemen vanwege de vergrijzing. De vier meest voorkomende centraal neurologische aandoeningen zijn Multiple Sclerose, Dementie, CVA en de ziekte van Parkinson. Bij een centraal neurologische aandoening is er sprake van schade/veranderingen in de hersenen. Vanuit de hersenen wordt ons hele functioneren aangestuurd en bijgestuurd. Bij schade in de hersenen treden hierin storingen op, waardoor de informatieverwerking wordt verstoord. Hierdoor ontstaan er vaak meerdere problemen. Ondanks de verschillende oorzaken van deze aandoeningen hebben de gevolgen van deze aandoeningen veel overeenkomsten. Denk hierbij aan de invloed op verschillende functies zoals kracht, uithoudingsvermogen, tastzin, balans, spierspanning en mobiliteit. Daarnaast heeft het invloed op de cognitieve functies zoals aandacht, oriëntatie, geheugen, taal/spraak, plannen van activiteiten, uitvoeren van vaardigheden, manier van informatie verwerken.  Het verstoord raken van deze functies geeft problemen op het gebied van (senso)motoriek , cognitie, gedrag en/of op het sociaalemotionele vlak. Als deze functies verstoord raken heeft dit invloed op het uitvoeren van taken/vaardigheden, wat problemen kan geven in het dagelijks functioneren. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen voor jezelf, het uitvoeren van taken in huis of het beoefenen van een hobby. Ook kan het invloed hebben of sociale  relaties.  Veel mensen met CNA hebben last van pijn, vermoeidheid en depressie. Om mensen met Centraal Neurologische Aandoeningen beter te kunnen begeleiden heeft Gina Steenbergen  de cursus Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen van Frans van der Brugge gevolgd. Hierdoor heeft zij  meer inzicht gekregen in bovenstaande processen, waardoor ze op een andere manier naar dezelfde aandoening kijkt en hierdoor haar behandeling beter kan afstemmen op dat wat de patiënt nodig heeft. Heeft u een centraal neurologische aandoening en loopt u tegen problemen aan in het dagelijks leven? Valt u vaker? Heeft u moeite met bewegen? Bent u snel vermoeid? Met een verwijzing van de huisarts kunt u bij Gina Steenbergen terecht.