De Broeckhof Gezondheidscentrum De Menterne
Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een hersenziekte waarbij zenuwcellen langzaam afsterven (degenereren) en er te weinig dopamine in hun hersenen is. Als gevolg daarvan kunnen op verschillende gebieden problemen ontstaan.   Bekende bewegingsklachten zijn beven (tremoren), stijve spieren waardoor het moeilijk is om bewegingen te beginnen, trage bewegingen en een gebogen houding. Op termijn ontstaan vaak moeilijkheden met de dagelijkse bezigheden, zoals omdraaien in bed, aankleden, spreken of eten. Ook kunnen geheugenstoornissen, slaapproblemen, depressies, concentratieproblemen en persoonlijkheidsveranderingen optreden. Er bestaat nog geen behandeling waarvan bewezen is dat de ziekte afgeremd of tot staan gebracht wordt. Alleen symptoombestrijding is mogelijk, wat voor de kwaliteit van het leven van de patiënt heel belangrijk is. Inmiddels is er wel veel vooruitgang geboekt met het ontwikkelen van medicijnen en zijn soms zelfs operaties mogelijk.   Vaak zijn meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Het is van belang dat zorgverleners zoals de neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten deskundig zijn en behandelingen op elkaar afstemmen. Daarvoor is ParkinsonNet opgericht zodat er doorverwijzing plaats kan vinden naar gespecialiseerde zorgverleners. Als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval als uw conditie minder wordt of als u nek- of schouderklachten heeft. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u vaker dreigt te vallen en juist geneigd bent om minder te bewegen. Actief blijven heeft een positieve uitwerking op de klachten en voorkomt nieuwe bijkomende aandoeningen zoals broze botten, verstopping of problemen met uw hart. De fysiotherapie behandeling kan bestaan uit hulp bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. Verder kunt u samen met de fysiotherapeut werken aan de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. Op die manier kunt u ook op langere termijn actief blijven. Het behandeldoel is verbeteren van de kwaliteit van leven, behouden van zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en op hoe ver de ziekte van Parkinson zich ontwikkeld heeft. Fysiotherapeut: Gina Steenbergen
Parkinson