De Broeckhof Gezondheidscentrum De Menterne
Toepassing van de methode vindt slechts dan plaats, indien is voldaan aan Mulligan's belangrijkste stelregel: de manuele interventie van de therapeut moet 100% pijnloos zijn. De techniek wordt door de therapeut samen met de patiënt tijdens een actieve beweging uitgevoerd. Dit is niet pijnlijk voor de patiënt! Wordt niet voldaan aan die stelregel, dan is deze behandelmethode niet geschikt om die klacht te behandelen volgens het Mulligan-concept.   Mulligan: Het Mulligan-concept is een manier om op een pijnloze wijze de normale beweeglijkheid en functie van een gewricht te herstellen. Wanneer een gewricht niet vlot beweegt en daardoor pijn en een bewegingsbeperking geeft, probeert de therapeut door een passieve handeling het gewricht terug op de juiste manier te positioneren. Daarna wordt er aan de patiënt een actieve beweging gevraagd waardoor het gewricht weer vlotter kan bewegen. Zo zal ook de spanning in de spieren en ligamenten rondom het gewricht verminderen en zal de pijn verdwijnen. Wanneer de patiënt dit voldoende herhaalt, hetzij in samenwerking met de therapeut, hetzij thuis, krijgen we zo zijn gewricht opnieuw op een correcte manier aan het bewegen en dit niet alleen op korte maar ook op lange termijn! Omdat ze op een snelle en pijnvrije manier resultaten geven, zijn deze technieken interessant om in de manuele therapie te gebruiken. Ineke Aapkes, Gina Steenbergen en Monique Heeger hebben deze opleiding gevolgd.
Mulligan